Jennie Thygesson

Revisor & Konsult
Kvalitet, Miljö, Arbetsmiljö, CSR/Hållbarhet

Njura 2451
289 92 Broby

jennie@thygeholm.se | 0708-778331 | www.thygeholm.se


Tredjepartsrevisor; ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015, Uppbyggnad av ledningssystem, Internrevision och nulägesanalys,
Kvalitets, miljö och arbetsmiljökontroll i bygg- och anläggningsprojekt (KMA), Leverantörsbedömning/ Supply chain audit (Kvalitet/ Miljö/ CSR), Anbudsgranskning och uppföljning